Hati yang Mengeras, Apa Jalan Keluarnya?

Hati yang Mengeras, Apa Jalan Keluarnya?

Sepanjang hidupnya, hati seseorang akan selalu berbolak-balik keadaannya antara keras dan lembut. Ketika kekerasan demi kekerasan ditambah berbagai maksiat yang menerpanya bertubi-tubi, ia akan mengeras. Akan tetapi ketika seseorang meningkatkan ketaatannya kepada...
Dalil Dan Bukti Tauhid Rububiyah

Dalil Dan Bukti Tauhid Rububiyah

Oleh: Ust. Umar Muhsin, Lc., M.Pd.I. Sebagaimana kita tahu, dewasa ini tidak sedikit manusia yang menyembah tuhan-tuhan berupa makhluk yang dibentuk, seperti pohon, batu, ataupun manusia. Bahkan tak sedikit di antara kaum muslimin yang sadar ataupun tidak sadar telah...
Menelusuri Hakikat Tauhid Uluhiyah

Menelusuri Hakikat Tauhid Uluhiyah

Oleh: Ust. Umar Muhsin, Lc., M.Pd.I. Segala bentuk ibadah yang kita lakukan, haruslah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wata’ala semata. Karena jika menujukan ibadah kepada selain Allah, maka kita akan terjatuh dalam kesyirikan yang menjadikan kita terjatuh ke...
Tauhid Dan Macam-macamnya

Tauhid Dan Macam-macamnya

Oleh: Ust. Umar Muhsin, Lc., M.Pd.I. Agama Islam adalah agama yang tegak di atas tauhid, jika tauhid ini telah terkoyak maka rusaklah keislaman seorang. Secara bahasa, tauhid berarti pengesaan. Sedangkan secara istilah, tauhid berarti mengesakan Allah Subhānahu wa...
Sebab-Sebab Dosa Kecil Dihukumi Dosa Besar (3)

Sebab-Sebab Dosa Kecil Dihukumi Dosa Besar (3)

Oleh: Ust Arifin, S.H.I. Telah kita pelajari sebelumnya sebab kedua, ketiga dan keempat, di antara sebab-sebab dosa kecil dihukumi sebagai dosa besar, yaitu meremehkan atau menganggap kecil perbuatan dosa, bergembira atas perbuatan dosa yang dilakukan dan melakukan...
Sebab-Sebab Dosa Kecil Dihukumi Dosa Besar (2)

Sebab-Sebab Dosa Kecil Dihukumi Dosa Besar (2)

Oleh: Ust Arifin, S.H.I. Telah kita pelajari sebelumnya sebab pertama di antara sebab-sebab dosa kecil dihukumi sebagai dosa besar, yaitu terus menerus berbuat dosa kecil. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas sebab kedua dan ketiga. Sebab kedua adalah...